Video


Video Chuyên Đề 317: “SƠ CỨU CẢM XÚC”

Nếu không ý thức được tính phổ quát của những "tâm bệnh" thời hiện đại, chúng ta sẽ rất dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát cảm xúc và tạo điều kiện cho những tác động tiêu cực của chúng ảnh hưởng đến sự bình an của chúng ta Xem thêm

Video Chuyên Đề 316: “Chuẩn Đoán Cảm Xúc Bất Ổn”

Đôi khi đời có những khoảng vui, và trên đường đời bạn cũng có thể bắt gặp những khuôn mặt, ánh mắt vui. Xem thêm

Video Chuyên Đề 315: “Cái Lý, Cái Tình Trong Gia Đình”

https://www.youtube.com/watch?v=afufhztWExA&t Chuyên đề 315: “Cái Lý - Cái Tình trong gia đình’’, do Linh mục Martin Vũ Thái Hiệp, Op trình bày  Xem thêm