1 result for day: 08/01/2020

[BIÊN TẬP LẠI ĐỜI MÌNH.]

" Lạy Chúa Giê-su, Con thường thấy mình không có thì giờ, Nhưng đồng thời cũng thấy mình, Lãng phí bao thời gian quý báu, Nhiều khi con tự hỏi, Mình thực sự làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày... Xin cho con biết quý trọng từng giây phút Đang trôi ... Xem thêm