1 result for day: 02/01/2020

GIỚI TRẺ CÙNG CHÚA VÀO ĐỜI

Ngày 01.01.2020 vừa qua, Thần Khí Chúa lại sai Sr Maria Hồng Quế và chúng con ra đi, đến với Đức Mẹ Núi Qui Hoà cùng hơn 700 bạn trẻ liên Giáo xứ thuộc Giáo phận Qui Nhơn. Quả thực, Thần Khí đã dẫn dắt chúng con đi theo một con đường, con đường ấy ... Xem thêm