1 result for day: 09/12/2019

[LỜI NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG] SR. MARIA TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG, OP.

"Lời nói không mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". * Tầm quan trọng của lời nói.Lời nói là một phương tiện để giao tiếp, để biểu lộ tâm tư tình cảm và nó cũng là một phương tiện hữu hiệu để thực hiện các mục đích khác trong ... Xem thêm