1 result for day: 03/10/2019

[Nơi Đâu Bán Tình Yêu – Tôi Muốn Mua Một Ít Tặng Trái Tim?]

- Con cầu xin Người hãy cho đứa trẻ tật nguyền của con sự bình an - Người nói: không, linh hồn của nó vẫn mãi an bình, thể xác đó chỉ là tạm thời. - Con xin Người ban cho con khả năng chịu đựng. Người nói: không, sức chịu đựng do khổ đau mà có, ta ... Xem thêm